پورتال جامع منتظران امام مهدی عج

پرسمان

پرسمان

پرسمان

تبلیغات بنری

این مسأله را با یک مثال توضیح می‌دهم: اگر مسئولان اداره برق در منطقه ای لامپی را نصب کردند؛ ولی مردم آن را شکستند و مسؤولان لامپ دوم و سوم تا یازدهم را نصب کنند؛ ولی باز هم مردم تمام یازده لامپ را در چند مرحله بشکنند

معنای انتظار چیست؟

انتظار دو معنا دارد: مثبت و منفی.


معنای مثبت انتظار آن است که نظام‌های بشری را نپذیریم. چون نظام ها، سران و قوانین آن‌ها برخاسته از هوس، با تکیه بر ظلم، قوانین سست و ناقص می‌باشد.