مقاله : بررسی اتهام برده‌گیری به‌منظور شهوت‌رانی بر پیامبر (ص) در کتاب نقد قرآن

0
دکتر سها در کتاب نقد قرآن شبهات و اتهامات زیادی بر رسول خدا (ص) وارد نموده ‌است؛ برای مثال وی اسارت و برده‌گیری زنان در صدر اسلام را به منظور شهوت‌رانی دانسته و مدعی شده که عمل کرد پیامبر(ص) بسان برخی از پادشاهان بوده که زنان و دختران را می‌ربوده و در بین لشکریان خود تقسیم می‌کرده‌است.
این عمل ضمن تنزّل دادن آنان در حدّ کالا، موجب تجاوز جنسی قرار گرفتن آنها نیز می‌شده ‌است. پاسخ دهی به این گونه شبهات از ضروریات پژوهشی هر عصر و دورانی است که در این مقاله از سه منظر تفسیری، تاریخی و فقهی، با روش توصیفی-تحلیلی و بدون برخورداری از پیشینۀ اختصاصی، با ارائه تبیین روشنی از مفهوم و معنای بردگی، بیان اسباب و اهداف برده‌گیری، تبیین فرایند برده‌گیری و مکانیسم آزاد سازی بردگان و بیان شرایط بهره‌گیری از کنیزان، به اتهامات وارده پاسخ‌‌هایی داده شده‌است
در این پژوهش بدین نتیجه دست یافتیم که برخلاف شبهات و اتهامات وارد شده، برده‌گیری به معنای سلب نمودن آزادی عمل از دشمنان دین و محاربان جامعه اسلامی، کشاندن آنان به درون جامعه اسلامی، وادار نمودن آنان را به زندگی در زیّ بردگی است تا تربیت دینی بیابند و به‌تدریج آزاد گردند؛ سبب بردگی غالب شدن در جنگ است و هدف از آن صیانت از کیان جامعه اسلامی می‌باشد؛ بهره‌گیری از کنیزان از طریق ملکیت، ازدواج و تحلیل است و مشروط به استبراء می‌شود.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.