مرور برچسب

حضرت حمزه

همایش بین المللی «حضرت حمزه (سلام الله علیه) بهمن 1400

همایش بین المللی «حضرت حمزه (سلام الله علیه)» به دلیل شرائط بهداشتی و پاندمی بیماری کرونا در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ برگزار می گردد. زمان برگزاری همایش بین المللی حضرت حمزه (سلام الله علیه) تغییر کرد. این همایش در تاریخ14 بهمن 1400 مصادف با 1…