مرور برچسب

پناهیان سخنرانی

کلیپ «پروژه‌ای زندگی نکن» استاد پناهیان

سلسله کلیپ با موضوعگناه چیست توبه چگونه است قسمت هفتم: " پروژه‌ای زندگی نکن " استاد پناهیان بدون برنامه‌ریزی خدا هدایتت نمی‌کنه. خودش تو قرآن گفته... زمانت رو اینطور برنامه ریزی کن. ویژه خودسازی جهت تعجیل فرج کیفیت FullHD 1080p  دانلود