پایگاه امام مهدی عج

اولین همایش بین المللی جایگاه علم در تمدن نوین اسلامی

برگزار کننده: دانشگاه اروميه با همکاری دانشگاه ایغدیر ترکیهتاریخ برگزاری: 1403/02/18 - 1403/02/19 آدرس سایت: http://iconmic1.urmia.ac.ir محورهای همایش: تمدن نوین اسلامی و خاستگاه های الهی آنتبیین مف

تبلیغات بنری
 • 4
 • 1402/02/14 - 13:10
 • 0
برگزار کننده: دانشگاه اروميه با همکاری دانشگاه ایغدیر ترکیهتاریخ برگزاری: 1403/02/18 - 1403/02/19 آدرس سایت: http://iconmic1.urmia.ac.ir محورهای همایش: تمدن نوین اسلامی و خاستگاه های الهی آنتبیین مف
اولین همایش بین المللی جایگاه علم در تمدن نوین اسلامی
برگزار کننده: دانشگاه اروميه با همکاری دانشگاه ایغدیر ترکیه
تاریخ برگزاری: 1403/02/18 - 1403/02/19
آدرس سایت: http://iconmic1.urmia.ac.ir

محورهای همایش:

 • تمدن نوین اسلامی و خاستگاه های الهی آن
 • تبیین مفهومی تمدن نوین اسلامی و پیشینه تاریخی آن
 • نقش حوزه و دانشگاه در تمدن‌سازی نوین اسلامی
 • حکمرانی مطلوب و تمدن نوین اسلامی
 • تعلیم و تربیت و تمدن نوین اسلامی
 • نقش فرهنگ در تمدن نوین اسلامی
 • اندیشمندان و تمدن نوین اسلامی
 • آینده پژوهی و تمدن نوین اسلامی
 • نقش رسانه و فناوری های عصر جدید در تمدن نوین اسلامی




















 •