پایگاه امام مهدی عج

اولین همایش ملی مدار معلمی

اولین همایش ملی مدار معلمی توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش و آموزش وپرورش شهرستان آمل  در تاریخ  1403/02/30 -   1403/02/31 برگزار میشود. محورهای همایش:محور اول: نقش

تبلیغات بنری
  • 42
  • 1402/11/29 - 15:55
  • 0
اولین همایش ملی مدار معلمی توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش و آموزش وپرورش شهرستان آمل  در تاریخ  1403/02/30 -   1403/02/31 برگزار میشود. محورهای همایش:محور اول: نقش
اولین همایش ملی مدار معلمی

اولین همایش ملی مدار معلمی توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش و آموزش وپرورش شهرستان آمل  در تاریخ  1403/02/30 -   1403/02/31 برگزار میشود.محورهای همایش:

محور اول: نقش مرجعیت معلم

محوردوم : نقش حرفه ای معلم

محور سوم: نقش اجتماعی معلم

۰۲۲۴۰-۸۰۶۹۹۰۲۲۴۰-۸۰۶۹۹

آدرس سایت:
 
www.madaremoallemi.ir