پایگاه امام مهدی عج

غزه امروز جداکننده حق و باطل است

روزهاست غزه زیر بمباران است هزاران کودک و زن بی گناه وحشیانه به شهادت رسیدندامروز به سادگی میتوان حق و باطل را تشخیص دادچه کسانی در جبهه حق اند و چه کسانی باطل

تبلیغات بنری
  • 39
  • 1402/08/14 - 12:14
  • 0
روزهاست غزه زیر بمباران است هزاران کودک و زن بی گناه وحشیانه به شهادت رسیدندامروز به سادگی میتوان حق و باطل را تشخیص دادچه کسانی در جبهه حق اند و چه کسانی باطل
غزه امروز جداکننده حق و باطل است

روزهاست غزه زیر بمباران است

هزاران کودک و زن بی گناه وحشیانه به شهادت رسیدند

امروز به سادگی میتوان حق و باطل را تشخیص داد

چه کسانی در جبهه حق اند و چه کسانی باطل