پایگاه امام مهدی عج

سومین همایش ملی سراسری پیشران های مقاومت انقلابی و رویارویی با جنگ ترکیبی دشمن

 برگزار کننده: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)محورهای همایش:محور جنگ شناختیمحور فرهنگی هنری آخرین مهلت ارسال مقالات کامل

تبلیغات بنری
  • 8
  • 1402/02/20 - 18:09
  • 0
 برگزار کننده: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)محورهای همایش:محور جنگ شناختیمحور فرهنگی هنری آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
 سومین همایش ملی سراسری پیشران های مقاومت انقلابی و رویارویی با جنگ ترکیبی دشمن
 برگزار کننده: دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
محورهای همایش:
محور جنگ شناختی
محور فرهنگی هنری
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1403-02-15
تاریخ شروع همایش
1403-03-02
تاریخ پایان همایش
1403-03-02


محورها


  • محور اقتصادی
  • محور سیاسی
  • محور اجتماعی و سبک زندگی
  • محور ارتباطات و رسانه
  •