پایگاه امام مهدی عج

همایش ملی جوانی جمعیت و قدرت نظامی

محورهای همایشمبانی جوانی جمعیت(چیستی، چرایی، چگونگی و کارکردها)؛تاثیرات جوانی جمعیت بر قدرت نطامی؛راهبردها و راهکارهای جوانی جمعیت؛نقش جهاد تبیین در جوانی جمعیت؛نقش جوانی جمعیت در تحقق تمدن نوین اسلام

تبلیغات بنری
  • 43
  • 1402/11/29 - 16:44
  • 0
محورهای همایشمبانی جوانی جمعیت(چیستی، چرایی، چگونگی و کارکردها)؛تاثیرات جوانی جمعیت بر قدرت نطامی؛راهبردها و راهکارهای جوانی جمعیت؛نقش جهاد تبیین در جوانی جمعیت؛نقش جوانی جمعیت در تحقق تمدن نوین اسلام
 همایش ملی جوانی جمعیت و قدرت نظامی
محورهای همایش
مبانی جوانی جمعیت(چیستی، چرایی، چگونگی و کارکردها)؛
تاثیرات جوانی جمعیت بر قدرت نطامی؛

راهبردها و راهکارهای جوانی جمعیت؛
نقش جهاد تبیین در جوانی جمعیت؛
نقش جوانی جمعیت در تحقق تمدن نوین اسلامی؛
آینده پژوهی و آینده نگاری جوانی جمعیت و قدرت نظامی؛

 

 

نحوه ارسال مقالات؛
پست الکترونیکی: hamayesh.javani@aja.ir
فضای مجازی: پیام رسان سروش و ایتا: 09912701742

 

https://www.aja.ir


مهلت ارسال مقالات 10 اسفند 1402