پایگاه امام مهدی عج

استاد پناهیان

اربعین,استاد پناهیان,

اربعین یک مراسم ساده مذهبی نیست! اربعین پی‌ریزی تمدن عظیم اسلامی و تغییر عنوان عصره اگر وزارت کشور، وزارت راه، بانک‌ها و بیمه‌ها، نهادهای فرهنگی، اولویت اربعین را درک نکنند به خدا قسم ضربه خواهیم