پورتال جامع منتظران امام مهدی عج

قرآن

قرآن,

نخستین همایش ملی مرجعیت علمی قرآن کریم توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و با همکاری: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز مدیریت حوزه های علمیه برگزار میشود. محورهای همایش: 1-مبانی مرجعیت

تبلیغات بنری
فراخوان نخستین همایش ملی مرجعیت علمی قرآن کریم

 نخستین همایش ملی مرجعیت علمی قرآن کریم توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و با همکاری: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز مدیریت حوزه های علمیه برگزار میشود.

محورهای همایش:

1-مبانی مرجعیت علمی قرآن
2-دلایل و شواهد مرجعیت علمی قرآن
3- عرصه های مرجعیت علمی قرآن
4- قلمرو مرجعیت علمی قرآن
5- گونه های مرجعیت علمی قرآن
6- تحقق مرجعیت علمی قرآن